Zdalny serwis i telemetria

Kontrola procesów

Wykorzystanie układów radiowych, modemów, Internetu oraz sieci telefonii komórkowej do przesyłania danych pomiarowych na odległość umożliwia kontrolę wszystkich procesów instalacji z jednego punktu. Odpowiednio przygotowany system telemetryczny podnosi efektywność pracy, umożliwia wykorzystanie danych na systemach SCADA czy bieżący przekaz informacji o zaistniałych okolicznościach do stacji nadzorująco-kontrolnej. Pomaga to skutecznie sterować systemem automatyki przemysłowej.

Rozwiązania telemetryczne

Rozwiązania telemetryczne, które oferujemy, pozwalają na: rejestrację wyników pomiarów, obliczenie średnich wartości, porządkowanie danych, udostępnianie parametrów związanych z dokładnością, generowanie sygnałów ostrzegawczych i in.